Netherland

          

     เรียนต่อเนเธอร์แลนด์ ศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์

 

เรียนเนเธอร์แลนด์ และ เยอรมัน หลักสูตรปริญญาโท เรียนจบภายใน 1 ปี

เรียนต่อโท MBA DBA MA MSc บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบัน อันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ เป็นสถาบันในเครือของ มหาวิทยาลัย ทิลล์เบิร์ก เนเธอร์แลนด

เรียนเนเธอร์แลนด์ และ เยอรมัน ที่ TiasNimbas ( Inter business school)

สถาบันการศึกษาทางธุรกิจ TiasNimbas ( international business school) แห่ง มหาวิทยาลัย ทิลล์เบิร์ก เนเธอร์แลนด

สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณหรือปรับปรุงตัวเอง ในบันไดอาชีพ. เราไม่สามารถรับประกันให้คุณงาน, ่เรา สามารถ ทำให้คุณเป็นผู้นำของอนาคต. เป็นผู้ที่สามารถทำให้ฝันของคุณเป็นจริงและบทบาทของเราคือการช่วยให้คุณ สามารถ เพิ่มโอกาส ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

TiasNimbas มี หลักสูตร 1 ปี ในการเรียนปริญญาโท ดังนี้

1. ปริญญาโท International MBA มุ่งเน้นในการจัดการทั่วไป
2. ปริญญาโท Master in Inter. Business and Marketing Management มุ่งเน้นใน ตลาด การจัดการ
3. ปริญญาโท Master in Financial Management มุ่งเน้นในการจัดการทางการเงิน

ถ้าคุณต้องการ ปริญญา พร้อมเพิ่ม "ทักษะการเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว" คุณได้รับเชิญ กับงาน ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรในการเรียน ที่ เนเธอร์แลนด์

TiasNimbas เป็นสถาบันการศึกษาในเครือ ของ Tilburg University และ Eindhoven University of Technology.
TiasNimbas เป็นที่รู้จักสำหรับบริษัทและธุรกิจในเยอรมัน หลักสูตรเพื่อการศึกษาของผู้บริหาร. อาทิ MBA, DBA, Masters
(MA / MSc Executive Masters และ หลักสูตรระยะสั้นที่เน้นเพื่อพัฒนา องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ.

จุดเด่น ของ TiasNimbas คือ "การพัฒนานวัตกรรม" " รับผิดชอบต่อสังคม" และ ทักษะในการเป็นผู้นำ" ในสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง". กับคำขวัญของสถาบันการศึกษา คือ ''Never Stop Asking' ' มหาวิทยาลัย สนับสนุน นวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการท้าทายความคิดใหม่. สิ่งที่ทำให้ TiasNimbas เป็นโรงเรียนธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในวันนี้.เพราะว่า สถาบัน มีการพัฒนาและเน้นต่อเนื่อง ในคุณภาพ โครงการนวัตกรรม
เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อแคนาดา | เรียนต่อสิงค์โปร์ | เรียนต่อเนเธอร์แลนด | เรียนต่ออิตาลี

เรียนเนเธอร์แลนด์ Tias Nimbas

เรียน บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด กับ TiasNimbas

TiasNimbas เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 (top business school) ด้าน บริหารธุรกิจของประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมัน โดยมีหลักสูตร การเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีสาขาวิทยาเขต 2 แห่งอยู่ที่ประเทศเยอรมัน มหาวิทยาลัย TiasNimbas ตั้งอยู่ในเมืองยูเทรค ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมหาวิทยาลัยสาขาอีกแห่งที่ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี และมีที่ทำการสาขาอยู่ใน เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในเอเชียมีตัวแทนและ ที่ทำการสาขาอยู่ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ใช้ภาษาอังกฤษ 100% ในการ สื่อสาร
การจัดอันดับ
-เป็นสถาบันสอนธุรกิจชั้นนำอันดับต้นๆของยุโรป
(international business school)
-เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงสองอันดับแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนี

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Tias Nimbas

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Tias Nimbas
โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นการเรียนเพียงเพื่อได้รับวุฒิทางการศึกษาดูราวกับว่าจะไม่เพียงพออีก ต่อไป “ความสามารถในการทำงาน” เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ และTiasNimbasยังทุ่มเทเพื่อการยกระดับให้สูงขึ้น โดย มี หลักการในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์และหลักสูตร
ในปัจจุบัน มากกว่า 90%ของคณาจารย์และนักศึกษาเป็นนักเรียนต่างชาติ สถาบันเชื่อมั่นว่านักศึกษาที่มาจากต่างสถานที่ จากทั่วทุก มุมโลกนั้นจะเพิ่ม การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความสามารถและ ประสบการณ์ ที่จะคัดเลือก เอาผู้เชี่ยวชาญจากที่ต่างๆเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์ความเป็น ผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ โดยหลักสูตร แต่ละหลักสูตร เราออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในการ ดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง
- ด้านการพัฒนาบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ
เรามุ่งการพัฒนาบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพโดยใช้ PDP workshops ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้คุณได้ฝึกฝนความชำนาญเช่น “ทำการตลาดด้วยตัวคุณเอง” เป็นต้น นอกจากนี้เรายังออกนามบัตรให้กับคุณเมื่อเป็นนักศึกษาอยู่ที่ TiasNimbus แห่งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะได้ทำชุดเอกสารของตัวคุณเองในการเริ่มหลักสูตร โดยมีหลักการในปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน
- ด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
หลักสูตรนั้นยังคงมุ่งเน้นใน “นวัตกรรม” และ “ผู้ประกอบการ” ถ้าคุณวางแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง TiasNimbas จะสอนคุณว่าควรจะทำอย่างไร โดยบางคณะในมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีธุรกิจเป็นของตนเองอีกด้วย

- ด้านความสามารถที่นำไปปรับใช้ได้
ทางสถาบันออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างให้เป็นธุรกิจแนวหน้า อีกทั้งเรายังเน้นย้ำในเรื่องการฝึกฝนปฏิบัติตามแนวทฤษฎีอีกด้วย

- ด้านการบริการทางอาชีพ
เรามีการบริการทางอาชีพที่หลากหลายที่จัดเตรียมไว้เพื่อยกระดับความสามารถใน การทำงานของนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น “ที่ปรึกษาทางด้านการประกอบอาชีพ”, “การเยี่ยมชมบริษัท”, “การพรีเซนท์เทชั่นเพื่อนำเสนอต่อบริษัท”, “การสรรหาพนักงานใหม่” เป็นต้น

- ด้านการจัดอันดับและการยอมรับในมาตรฐานทางการศึกษา
หลักสูตร MBA ของ TiasNimbus ล่าสุดถูกจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่ 53 ของโลกและเป็นหลักสูตรอันดับที่ 2 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดอันดับโดย the Financial Times โดยโรงเรียนและ หลักสูตรทั้งหมดได้รับความยอมรับในคุณภาพ และมาตรฐานทางการ ศึกษา โดยถูกคัดเลือกให้เป็นสถาบันมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น หลักสูตร AMBA, หลักสูตร AACSB, และ หลักสูตรEQUIS ทำให้ทางสถาบันมั่นใจว่าเราอยู่ในมาตรฐานการยอมรับในระดับโลก

เมื่อปี 2006 ทางมหาวิทยาลัย Nimbas และ สถาบันการศึกษาทางธุรกิจ Tias ได้จับมือร่วมกันในการรวมตัวเป็นสถาบันสอนธุรกิจ โดยใช้ชื่อว่า TiasNimbas Business School โดยทั้งสองสถาบันนี้ถือเป็น สถาบันที่มี ประวัติศาสตร์เก่าแก่และมีชื่อเสียง แห่งหนึ่งในการศึกษาธุรกิจเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยทาง TiasNimbas ได้รับ มาตรฐานการยอมรับจากหน่วยงานทางการศึกษาและมีระดับการจัดการเรียนการ สอนในระดับสูง โดยการศึกษามีทั้ง ในระดับปริญญาโท (อาทิเช่น MA, MSc, MBA) และในระดับปริญญาเอก (DBA) โดยมีรูปแบบการสอน และ สถานที่แตกต่าง ตามความเหมาะสมและประยุกต์เข้ากับ สาขาที่ศึกษานั้นๆ โดย TiasNimbas มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่ง ในเนเธอร์แลนด์ ( ไอนด์โฮเฟน, ทิลเบิร์ก และยูเทรค) และอีกหนึ่งแห่งในเมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี และอีกสองที่ทำการสาขาซึ่งแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน และอีก แห่งหนึ่งในเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันทางสถาบันมีศิษย์เก่าทั้งหมดประมาณ 7,000 คน จากประเทศทั้งหมด 65 ประเทศโดยศิษย์เก่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในประเทศต่างๆมากมาย และ สถาบันยังเป็นสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาของสถาบันการศึกษาธุรกิจที่เติบโตเร็ว ที่สุดแห่งหนึ่งในระดับโลก นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ กับความก้าวหน้าทางอาชีพการงานหลังจากได้รับการศึกษาจบจากที่ TiasNimbas แห่งนี้

หลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจและการจัดการที่ทาง TiasNimbas จัดเตรียมไว้เป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้

หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา International MBA

International MBA programme : (เปิดหลักสูตรเดือนกันยายน) หลักสูตรเร่งรัดระยะเวลา 1 ปี สำหรับนักบริหารและ มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงาน 2-3ปี โดยหลักสูตรประกอบไปด้วย การเรียนในรูปแบบ international ที่เป็นระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังมีการศึกษาในหัวข้อวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ มีหลักสูตรการฝึกพัฒนา การตัดสินใจโดยจัดให้มีการดูงานศึกษาที่ เมือง Brussels ที่จัดไว้เพื่อศึกษาถึง ผลกระทบทางธุรกิจ ของกลุ่มประเทศ ใน กลุ่มสหภาพ ยุโรป(EU)

หลักสูตร การจัดการการตลาดและธุรกิจ ระหว่างประเทศ (MIBM) และ การจัดการ ด้านการเงิน(MFM)

แบบเต็มเวลา : (เปิดหลักสูตรเดือนกันยายน)
หลักสูตรเร่งรัดระยะเวลา 1 ปี intensive programmes โดยหลักสูตรมีการจัดหางานในรูปแบบพิเศษ เพื่อฝึกฝนด้านการจัดการ โดยเฉพาะให้ กับนักศึกษาได้ปฎิบัติจริงอีกด้วย โดยที่หลักสูตรแบบเต็มเวลา ทั้งหลักสูตร MBA และหลักสูตรปริญญาโท ทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้นนั้น มีการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาเขตในเมืองยูเทรค ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยที่นี่มีคณาจารย์และ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำการสอน มีทั้งชาวยุโรป ชาวอเมริกาเหนือและชาวเอเชีย ซึ่งคณาจารย์ต่างๆเหล่านี้ล้วนได้รับการยอมรับในมาตรฐานจาก สถาบันการศึกษา ชั้นนำและ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา (part-time) Executive MBA Programmes

เป็น หลักสูตรพิเศษ MBA สำหรับผู้บริหาร(Executive MBA Programmes) เช่นเดียวกันกับ หลักสูตรฝึกฝนสู่ความเป็นนักบริหาร(Executive Training Programmes) กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ม ีสาขาหลายแห่งในประเทศต่างๆในประเทศเนเธอร์แลนด์และ ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นมาโดยเฉพาะ

หลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ TiasNimbas-Bradford DBA :

เป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด โดยเริ่มมีพิธีมอบปริญญาบัตรตั้งแต่ปี 1999 โดยในหลักสูตรมีระยะเวลา 4 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรวิจัยแบบไม่เต็มเวลานั้นได้จัดเตรียมบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญไว้ อย่างเพียบพร้อม โดยต้องผ่านการคัดเลือก โดยดูจากแนวทางในการวิจัยและความเห็นของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน เพื่อสร้างให้เป็นผู้นำที่พร้อมที่ จะเปลี่ยนแปลงองค์กรและ สาขาวิชาเหล่านั้น โดยหลักสูตร DBA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลในระดับปริญญาเอก และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

หลักสูตร MBA ผู้บริหารแบบนานาชาติมาตรฐานระดับโลก หรือ International Executive MBA(IMM) :

โดยหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากหลักสูตรนี้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเพอร์ดู(Purdue University) ประเทศอเมริกา , สถาบันสอนธุรกิจกิสมา(the GISMA Business School) ประเทศเยอรมนี, สถาบันสอนการจัดการซีอียู(CEU School of Management) ประเทศฮังการีและ TiasNimbas เมืองทิลเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้มีการหมุนเวียนในการมาพบปะของแต่ละสถาบันถึง 6 ครั้งๆละสองสัปดาห์ตลอดสองปีในสถานที่ที่หลากหลาย ทั้งในประเทศอเมริกา, เอเชีย, และยุโรป โดยผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตร IMM จะได้รับประกาศนียบัตรจาก หลักสูตร MBA จากยุโรปและอเมริกา ควบคู่กัน

ทุนการศึกษาเนเธอร์แลนด์

ทุนการศึกษาเนเธอร์แลนด์ ทาง TiasNimbas เสนอทุนการศึกษาทั้งหมด 20 ทุนโดยแต่ละทุนการศึกษามีมูลค่ากว่า 10,000 เหรียญยูโร ให้กับนักศึกษาหลักสูตรMBAที่มีความสามารถโดดเด่น นอกเหนือจากนี้ยังมีทุนการศึกษา 4 ทุนการศึกษาอีกทุนละ 5,000 เหรียญยูโร สำหรับผู้สมัครจากประเทศเอเชีย ให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนในหลักสูตรปริญญาโทระดับผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา ในรูปแบบอื่น รวมถึงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการ ศึกษาอีกด้วย

 

OEC ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 24 ปี เรียนต่อ อเมริกา USA อังกฤษ UK ออสเตรเลีย Australia นิวซีแลนด์ NewZealand แคนาดา Canada บริการ แนะนำ สมัครเรียน ทำวีซ่า หาที่พัก รถรับสนามบิน อนาคตสดใสด้วยการศึกษาที่ดี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...
OEC Global Education
Head Office Bangkok
โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น สนง.กรุงเทพ
ตึกขาว ข้าง เอแบค หัวหมาก
Tel( 02) 720-6844 - 5
Mobile: 086 600-3996 , 085 809-3322
www.oecglobal.com www.oecglobal.net

OEC Global Education
Chiangmai Branch
โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น สาขาเชียงใหม่
อาคาร UNISERV ซอยข้าง สวนสุขภาพ
Tel (053) 289107-8
Mobile: 084 0433100
www.oecglobal.com www.oecglobal.net

 

 

 Copyright1985-2012 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co. Ltd - All Rights Reserved
Bangkok Tel 02 720-6844 - 5 Chiangmai Tel 053 289107-8-5 E-Mail: contact@oecglobal.com