พิมพ์ อักษรเหมือนด้านซ้าย


*** หลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่ออีกครั้ง ***

เรียนปริญญาตรี 3 ปี จบ ที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน (ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 2179 CHF ต่อเดือน) พิเศษ! ทุนการศึกษาสูงสุด 4,000 CHF *ตรวจสอบเงื่อนไขการรับทุนภายในงาน

เรียนปริญญาโท ที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน (ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 2179 CHF ต่อเดือน) พิเศษ! ทุนการศึกษาสูงสุด 4,000 CHF *ตรวจสอบเงื่อนไขการรับทุนภายในงาน 

นโยบายความเป็นส่วนตัว : OEC Global Education ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้กรอกผ่านเว็บไซต์ของเรา

ทางบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลท่าน

 

 *** หลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่ออีกครั้ง ***

เรียนปริญญาตรี 3 ปี จบ ที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน (ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 2179 CHF ต่อเดือน) พิเศษ! ทุนการศึกษาสูงสุด 4,000 CHF *ตรวจสอบเงื่อนไขการรับทุนภายในงาน

เรียนปริญญาโท ที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน (ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 2179 CHF ต่อเดือน) พิเศษ! ทุนการศึกษาสูงสุด 4,000 CHF *ตรวจสอบเงื่อนไขการรับทุนภายในงาน 

นโยบายความเป็นส่วนตัว : OEC Global Education ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้กรอกผ่านเว็บไซต์ของเรา

ทางบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลท่าน

 

 

สอบถามข้อมูลเรียนต่อ โปรโมชั่น ทุนเรียน ได้ที่ OEC ทุกสาขา
OEC กรุงเทพฯ หัวหมาก Tel 02 7206844
OEC กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า Tel 02 8819344
OEC เชียงใหม่ Tel 053 285157
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net